Blog

Demodex et MGD – Quoi de neuf?

Que sait-on ?  L’infestation à Demodex est associée à l’acné vulgaire, la rosacée et la dermatite séborrhéique.  D. folliculorum (fig. 1) peut être plus facilement isolé que D. brevis (fig. 2), car D. folliculorum existe dans le follicule des cils, tandis que D. brevis pénètre plus profondément dans la glande sébacée des cils et la glande […]

read more >

Demodex en MGD – het laatste nieuws?

Wat weten we? Momenteel zijn er meer dan 100 soorten Demodex in de literatuur beschreven, maar slechts twee daarvan, Demodex folliculorum (Simon, 1842) en Demodex brevis (Akbulatova 1963), zijn menselijke parasieten die ook in Meiboomklieren van de oogleden leven. Demodex-besmetting wordt geassocieerd met acne vulgaris, rosacea en seborroïsche dermatitis. D. folliculorum (Fig. 1) kan gemakkelijker […]

read more >

Avez-vous déjà entendu parler de ‘Mask Associated Dry Eyes’?

Porter un masque correctement est essentiel pour ralentir la propagation du COVID-19, mais donne lieu à un autre phénomène: une sécheresse oculaire. Les experts du Centre for Ocular Research & Education (CORE) de l’Université de Waterloo (Canada) conseillent les professionnels sur la façon de reconnaître une sécheresse oculaire associée au port du masque (MADE ou […]

read more >

Heeft u al gehoord van MADE of Mask Associated Dry Eye?

Het correcte gebruik van mondmaskers is essentieel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, maar geeft aanleiding tot een nieuw fenomeen: meer meldingen van droge ogen. Experts van het Center for Ocular Research & Education (CORE) van de University of Waterloo (Canada) adviseren oogzorgprofessionals over het herkennen van mondmasker-geassocieerde droge ogen (MADE of Mask […]

read more >

Elevated Phase Shift (EPS) technologie: een nieuw optisch concept voor échte trifocale prestaties

Kandidaten voor cataract-ingrepen zijn tegenwoordig steeds meer geïnteresseerd in het verminderen van hun brilafhankelijkheid. De trifocale Liberty IOL van Medicontur werd ontworpen om aan de functionele behoeften van deze patiënt te voldoen en optimale visuskwaliteit te garanderen. Revolutionair optisch ontwerp (EPS) De Liberty-IOL onderscheidt zich door unieke optische functies, vergelijkbaar met eigenschappen die gebruikt zijn […]

read more >

Les LIO multifocales & la surprise réfractive

Un patient qui semblait le candidat parfait pour des LIO multifocales en témoigne de son mécontentement avec un résultat décevant. Compte tenu de la popularité des lentilles multifocales, ce genre d’expérience est de plus en plus courante et il est difficile d’en connaître la cause. Avez-vous déjà pensé au décentrement de l’axe pupillaire ou de […]

read more >

5 faits à savoir sur la technologie IRPL et la surface oculaire

Il existe une prise de conscience croissante de l’importance de la sécheresse oculaire et de sa thérapie par  une lumière pulsée (IRPL) Au sein de l’Ophtalmologie, cette méthode efficace et sûre est soutenue par le résultat d’études et de recherches effectuées avec cette dernière. Cinq choses à savoir sur cette technologie prometteuse. 1. L’IRPL se […]

read more >

Eén diagnostisch platform voor traanfilmanalyse

Het belang van niet-invasief onderzoek naar droge ogen Het droge ogensyndroom wordt gedefinieerd als een “multifactoriële ziekte van het oogoppervlak“, gekenmerkt door een verlies van homeostase van de traanfilm, vergezeld van oculaire symptomen, waarbij instabiliteit en hyperosmolariteit van de traanfilm, ontstekingen van het oogoppervlak en neurosensorische afwijkingen een rol spelen. Meiboomklierdisfunctie (MGD) vertegenwoordigt de belangrijkste […]

read more >

De rol van CoQ10 bij de behandeling van glaucoom

Neuroprotectie en glaucoom Volgens de 4e editie van de EGS-richtlijnen is “open hoek glaucoom een progressieve, chronische optische neuropathie met morfologische veranderingen in de optische zenuw en zenuwvezels in het netvlies bij afwezigheid van andere oculaire pathologieën of aangeboren afwijkingen”. Progressief afsterven (apoptose) van retinale ganglioncellen (RGC) en zichtverlies worden ook geassocieerd met deze veranderingen.1 […]

read more >

Omega-3 en diabetische retinopathie: een kwestie van evenwicht

Het onevenwichtigheid bij poly-onverzadigde vetzuren (POV) Onderzoek heeft uitgewezen dat onze huidige eetgewoonten significant afwijken van een optimaal dieet. Idealiter zouden we vrijwel gelijke hoeveelheden meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 3 en omega 6) moeten opnemen. 1 In de afgelopen 150 jaar is de intake van omega 6-vetzuren enorm toegenomen, als gevolg van een verhoogde consumptie […]

read more >

Oméga-3 et Rétinopathie Diabétique : une question d’équilibre

Comprendre le déséquilibre nutritionnel en acide gras polyinsaturé (AGPI) La recherche a confirmé que les habitudes alimentaires récentes montrent un écart important par rapport à la façon dont le corps est «programmé» pour recevoir une nutrition optimale avec un régime alimentaire cohérent qui fournit des quantités presque égales d’acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3 et oméga-6.1 […]

read more >

Le rôle de la CoQ10 dans la prise en charge du glaucome

Neuroprotection et glaucome Selon la 4ème édition du EGS (European Glaucome Society) Guideline, « les glaucomes à angle ouvert sont des neuropathies optiques progressives, chroniques qui ont comme caractéristiques communes des changements morphologiques au niveau de la tête du nerf optique et des couches des fibres nerveuses de la rétine en l’absence d’autres pathologies oculaires ou […]

read more >

Omega-3: controverse, chirurgie et cornée.

Omega-6 et Omega-3 : le juste équilibre. Les omega-6 sont largement présents dans l’alimentation de la plupart des gens, on en trouve dans les œufs ou certaines viandes en quantités variables selon l’alimentation des animaux et ils sont également présents dans le lait humain. Des doses excessives sont cependant à éviter, l’important étant le rapport oméga-6 […]

read more >

Droge ogen monitoren, voor een beter chirurgisch resultaat

Droge ogen (Dry Eye Disease of DED) is een aparte klinische aandoening, die wordt gekenmerkt door een reeks klinische tekenen en symptomen. Volgens TFOS DEWS II vat de volgende definitie ons huidige begrip van DED samen: Droge ogen-syndroom is een multifactoriële aandoening van het oogoppervlak, gekenmerkt door verlies van traanfilmhomeostase en oculaire symptomen, waarbij de […]

read more >

Surveiller la sécheresse oculaire peut améliorer le résultat chirurgical

La sécheresse oculaire (DED) représente une entité clinique distincte caractérisée par un ensemble de signes et symptômes cliniques. Selon la TFOS DEWS II, la définition suivante cerne notre compréhension actuelle de la DED: La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle de la surface oculaire caractérisée par une perte d’homéostase du film lacrymal et accompagnée de […]

read more >

Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

Droge ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende iatrogene interventies, waaronder lokale of systemische medicatie, het dragen van contactlenzen, chirurgische en niet-chirurgische procedures. Erkend als belangrijke oorzaken van droge ogen (DED), werden deze iatrogene factoren behandeld in de 2007-editie van de Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) ¹ (www.tearfilm.org) en herbekeken in de editie 2017.

read more >

Les yeux secs induits par la chirurgie réfractive

La sécheresse oculaire peut être causée par diverses interventions iatrogènes, en ce compris les médicaments topiques ou systémiques, l’utilisation de lentilles de contact, les procédures chirurgicales et non chirurgicales. Reconnus comme causes importantes de la sécheresse oculaire (DED), ces facteurs iatrogènes ont été abordés dans l’édition 2007 de la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS)¹ (www.tearfilm.org) et revisités dans l’édition de 2017.

read more >

Blefaritis en biofilm: een nieuw concept

Twee types blefaritis Blefaritis kan acuut of chronisch zijn, de chronische vorm is de meest voorkomende. Het kan ook worden gedefinieerd door de locatie van het probleem: anterieur of posterieur. Deze aandoening vertoont meestal terugkerende symptomen die kunnen variëren door de tijd en beide ogen beïnvloeden. Type 1: acute blefaritis Acute blefaritis kan ulceratief zijn […]

read more >

Blépharite et biofilm : un nouveau concept

Deux types de blépharite Elle peut être aigue ou chronique, le forme chronique étant la plus courante. Elle peut en outre être également définie par la localisation du problème, antérieure / postérieure. Elle se présente généralement avec des symptômes récurrents pouvant varier dans le temps et touchant les deux yeux. Type 1: la blépharite aigue […]

read more >

MGD & Meibografie, een stand van zaken.

Zeventien deskundigen op het gebied van aandoeningen van het oogoppervlak (ocular surface disease of OSD) ontmoetten elkaar onlangs op een speciale samenkomst om de meest recente evoluties over meibografie en Meiboomklierdisfunctie te bespreken. Ze benadrukken de rol van meibografie als een diagnostisch hulpmiddel, en hoe die diagnostische bevindingen te integreren in behandelingsparadigma’s in de klinische praktijk.

read more >

MGD & Meibographie, le point sur la question.

17 experts des maladies de la surface oculaire se sont récemment réunis lors d’un sommet spécial pour discuter de la réflexion en cours sur la meibographie et le dysfonctionnement de la glande de Meibomius. Ils mettent l’accent sur le rôle de la méibographie en tant qu’outil de diagnostic, ainsi que sur la manière d’intégrer les résultats du diagnostic dans les paradigmes de traitement en pratique clinique. Les participants ont été invités à définir un consensus sur un certain nombre de questions clés.

read more >

Les yeux secs: origines opératoires et médicamenteuses…?

En 2007 était publié le rapport appelé DEWS 2007: Dry Eye Workshop 2007, sorte de guidelines sur les pathologies de la surface oculaire et due, entre autres, à la sécheresse oculaire.
En 2017, une révision de ce document reprenait les évolutions que les 10 années séparant la publication de ces deux rapports avaient apportées. Dans ce cadre, un article mettait surtout l’accent sur l’origine iatrogénique de la kérato-conjonctivite sèche.

read more >

Le ‘mapping épithélial’: une nouvelle façon d’évaluer la cornée

Dans diverses atteintes oculaires, une mesure de l’épaisseur de l’épithélium cornéen est un outil décisif. Pensons à l’ectasie cornéenne ou au kératocône, mais également à un phénomène multifactoriel et difficile à définir, tel que la sécheresse oculaire. L’épaisseur de l’épithélium donne finalement un profil unique et constitue un outil (en combinaison avec d’autres paramètres) pour déterminer (et surveiller) sans ambiguïté le syndrome de l’œil sec. Des études récentes confirment que cette technologie mérite une place dans toutes les pratiques ophtalmiques modernes.

read more >

Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Bij diverse oogaandoeningen is een diktemeting van het corneaal epithelium een sluitend hulpmiddel. Denk daarbij aan corneale ectasie of keratoconus, maar ook een veelzijdig en moeilijk te definiëren fenomeen als droge ogen. Een epitheliumdikte geeft uiteindelijk een uniek profiel en is een nuttig instrument (samen met andere parameters) om het droge ogensyndroom ondubbelzinnig vast te stellen en te blijven monitoren. Recent onderzoek bevestigt dat deze technologie een plaats verdient in elke moderne oogartsenpraktijk.

read more >

Yeux secs: nouvelle étude confirme la validité de la technologie IRPL

Depuis un moment déjà, il existe un traitement de la sécheresse oculaire évaporative à base d’IRPL (Intense Regulated Pulsed Light). La technologie IRPL agit en stimulant les glandes de Meibomius qui sécrètent la couche lipidique (en libérant des neurotransmetteurs au niveau des glandes). Récemment, une nouvelle étude a confirmé l’efficacité de cette technologie…

read more >

Le ‘mapping’ de l’épithélium cornéen facilite le diagnostic du kératocône

Une mesure de l’épaisseur de l’épithélium cornéen peut apporter une réponse définitive au kératocône. La dernière génération d’appareils tomographiques fonctionne très précisément et fait parfaitement la distinction entre l’épithélium et le stroma de l’œil. Chaque profil d’épaisseur est unique et constitue donc un outil utile pour détecter ou exclure un kératocône en temps opportun. Avant et après l’opération, cette technologie montre déjà son utilité.

read more >

Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Een diktemeting van het corneaal epithelium kan definitief uitsluitsel bieden bij keratoconus. De nieuwste generatie tomografische toestellen werkt erg precies en maakt perfect het onderscheid tussen het epithelium en het stroma van het oog. Elk dikteprofiel is uniek, en dus een nuttig hulpmiddel om tijdig keratoconus vast te stellen of uit te sluiten. Zowel pre- als postoperatief bewijst deze technologie nu al zijn dienst.

read more >

Erreurs réfractives

Une erreur réfractive après chirurgie de la cataracte ou après un traitement Prelex peut essentiellement provenir de 3 sources d’erreurs différentes: Des erreurs de mesure; La position finale de l’implant dans le sac capsulaire (effective lens positioning); Une différence entre la dioptrie de l’implant utilisé et ce qui est affiché sur l’emballage. De plus, il […]

read more >

L’Oméga-3 et les Glandes de Meibomius: une relation directe

Risques liés à la sécheresse oculaire Comme on le sait, de nombreux facteurs de risques sont liés à la sécheresse oculaire. Dans son dernier rapport le DEWS1 rapporte notamment l’influence des acides gras et notamment celui de l’Oméga-3. Ainsi, une étude de Miljanovic2 incluant un peu plus de 32.000 femmes a démontré que la consommation journalière […]

read more >

Nouveautés dans le soulagement des symptômes

Evaporatieve type Bestaat er een efficiënte behandeling van droge ogen symptomen van het evaporatieve type? Het gehanteerde apparaat -E-Eye- is een polychromatische generator van gekalibreerde lichtpulsen waarbij de energie en het spectrum van deze pulsen bestemd zijn voor het stimuleren van de Meiboom klieren. Deze klieren zijn immers verantwoordelijk voor de vorming van de lipide-laag […]

read more >

Nieuwigheid in verlichting van droge ogen-symptomen

Evaporatieve type Bestaat er een efficiënte behandeling van droge ogen symptomen van het evaporatieve type? Het gehanteerde apparaat -E-Eye- is een polychromatische generator van gekalibreerde lichtpulsen waarbij de energie en het spectrum van deze pulsen bestemd zijn voor het stimuleren van de Meiboom klieren. Deze klieren zijn immers verantwoordelijk voor de vorming van de lipide-laag […]

read more >