IRPL: een andere invalshoek bij de behandeling van droge ogen

Deze guidelines rond aandoeningen van het oogoppervlak bevatten een stappenplan, waarbij IRPLbehandeling één van de mogelijke aanbevelingen is.

Een reeks polychromatische infraroodlichtimpulsen (van 580 tot 1200 nm) stimuleert de parasympatische zenuwen verbonden met de Meiboomklieren. In feite zal deze emissie van gepulseerd licht een microtoename van de temperatuur veroorzaken (op het niveau van de zenuw), die vervolgens de afgifte van neurotransmitters zal genereren en de Meiboomklieren zal activeren.

Het mechanisme achter de werking van de IRPL-technologie is nog niet helemaal doorgrond, maar uit recent onderzoek blijkt dat verschillende parameters bij droge ogen-patiënten hierdoor significant verbeteren. Dat is het geval bij zowel droge ogen van het evaporatieve type als het soort gelinkt aan MGD (Meibomian Gland Disease). De OSDI-score, de BUT, de conjunctivale vochtdoordrenking en de werking van de meiboomklieren verbetert in die gevallen, zonder eventuele bijwerkingen.2,3,4,5

conventionele vs IRPL Technologie
De IRPL-techniek laat een precieze regulering van het vermogen toe waar conventionele technologieën dat niet kunnen.

Hierdoor is het niet alleen mogelijk om de hoeveelheid warmte die wordt uitgestraald precies te controleren (en dus de veiligheid van het gebruik te vergroten) maar ook om ‘subflitsen‘ van verschillende intensiteit te produceren, die therapeutische mogelijkheden bieden die veel breder zijn dan bij conventionele IPL-technieken.

Als we naar andere gepubliceerde onderzoeken verwijzen, lijkt het erop dat deze procedure, wanneer de patiënt correct geselecteerd is, de symptomen verlicht in ten minste 83% van de gevallen. Bovendien adviseert 96% van de behandelde patiënten de behandeling en bijna 55% van de patiënten isgestopt met het gebruiken van kunsttranen.6

Bronnen

  1. L. Jones & al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. The Ocular Surface 2017; 15: 575-628.
  2. Craig JP, Chen YH, Turnbull PR. Prospective trial of intense pulsed light for the treatment of meibomian gland dysfunction. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Feb 12;56(3):1965-70.
  3. Jiang X, Lv H, Song H, Zhang M, Liu Y, Hu X, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of intense pulsed l ight in the treatment of meibomian gland dysfunction. J Ophthalmol [Internet]. 2016 [cited 2018 Jan 11]; 2016:1910694. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4931092/pdf/JOPH2016-1910694.pdf
  4. Guilloto Caballero S, Garcia Madrona JL, Colmenero RE. Effect of pulsed laser light in patients with dry eye syndrome. Arch Soc Esp Oftalmol. 2017 Nov;92(11):509-15.
  5. Yin Y, Liu N, Gong L, Song N. Changes in the meibomian gland after exposure to intense pulsed light in meibomian gland dysfunction (MGD) patients. Curr Eye Res. 2017 Dec 4;1 -6.
  6. J. Veale.  E>Eye IPL Dry Eye Treatment Customer Satisfaction Results 2015 – Dry Eye Technology Ltd Email: info@dryeyetreatment.co.nz
  7. Smith G. Treatment of MGD and Dry Eye with Omega-3s rTG – Clinical & Refractive Optometry.  25:4;2014

Leave a Reply