Elevated Phase Shift (EPS) technologie: een nieuw optisch concept voor échte trifocale prestaties

Kandidaten voor cataract-ingrepen zijn tegenwoordig steeds meer geïnteresseerd in het verminderen van hun brilafhankelijkheid. De trifocale Liberty IOL van Medicontur werd ontworpen om aan de functionele behoeften van deze patiënt te voldoen en optimale visuskwaliteit te garanderen. Revolutionair optisch ontwerp … Continue reading Elevated Phase Shift (EPS) technologie: een nieuw optisch concept voor échte trifocale prestaties

Omega-3 en diabetische retinopathie: een kwestie van evenwicht

Het onevenwichtigheid bij poly-onverzadigde vetzuren (POV) Onderzoek heeft uitgewezen dat onze huidige eetgewoonten significant afwijken van een optimaal dieet. Idealiter zouden we vrijwel gelijke hoeveelheden meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 3 en omega 6) moeten opnemen. 1 In de afgelopen 150 … Continue reading Omega-3 en diabetische retinopathie: een kwestie van evenwicht

Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

Droge ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende iatrogene interventies, waaronder lokale of systemische medicatie, het dragen van contactlenzen, chirurgische en niet-chirurgische procedures. Erkend als belangrijke oorzaken van droge ogen (DED), werden deze iatrogene factoren behandeld in de 2007-editie van de Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) ¹ (www.tearfilm.org) en herbekeken in de editie 2017. Continue reading Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

MGD & Meibografie, een stand van zaken.

Zeventien deskundigen op het gebied van aandoeningen van het oogoppervlak (ocular surface disease of OSD) ontmoetten elkaar onlangs op een speciale samenkomst om de meest recente evoluties over meibografie en Meiboomklierdisfunctie te bespreken. Ze benadrukken de rol van meibografie als een diagnostisch hulpmiddel, en hoe die diagnostische bevindingen te integreren in behandelingsparadigma’s in de klinische praktijk. Continue reading MGD & Meibografie, een stand van zaken.

mapping epithelium hoornvlies

Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Bij diverse oogaandoeningen is een diktemeting van het corneaal epithelium een sluitend hulpmiddel. Denk daarbij aan corneale ectasie of keratoconus, maar ook een veelzijdig en moeilijk te definiëren fenomeen als droge ogen. Een epitheliumdikte geeft uiteindelijk een uniek profiel en is een nuttig instrument (samen met andere parameters) om het droge ogensyndroom ondubbelzinnig vast te stellen en te blijven monitoren. Recent onderzoek bevestigt dat deze technologie een plaats verdient in elke moderne oogartsenpraktijk. Continue reading Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

irpl therapie voor droge ogen

Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

Er bestaat al enige tijd een behandeling voor evaporatieve droge ogen op basis van de IRPL-technologie (Intense Regulated Pulsed Light). Deze technologie werkt rechtstreeks in op de Meiboomklieren (dewelke de traanfilm afscheiden) door neurotransmitters vrij te maken. Een nieuwe studie bevestigt nogmaals de doeltreffendheid van deze technologie. Continue reading Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

theme visual ETM

Le ‘mapping’ de l’épithélium cornéen facilite le diagnostic du kératocône

Une mesure de l’épaisseur de l’épithélium cornéen peut apporter une réponse définitive au kératocône. La dernière génération d’appareils tomographiques fonctionne très précisément et fait parfaitement la distinction entre l’épithélium et le stroma de l’œil. Chaque profil d’épaisseur est unique et constitue donc un outil utile pour détecter ou exclure un kératocône en temps opportun. Avant et après l’opération, cette technologie montre déjà son utilité. Continue reading Le ‘mapping’ de l’épithélium cornéen facilite le diagnostic du kératocône

theme visual ETM

Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Een diktemeting van het corneaal epithelium kan definitief uitsluitsel bieden bij keratoconus. De nieuwste generatie tomografische toestellen werkt erg precies en maakt perfect het onderscheid tussen het epithelium en het stroma van het oog. Elk dikteprofiel is uniek, en dus een nuttig hulpmiddel om tijdig keratoconus vast te stellen of uit te sluiten. Zowel pre- als postoperatief bewijst deze technologie nu al zijn dienst. Continue reading Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen