Refractive Surprises

blog_simovision_banner_refractive_surprises

De oorzaken van een ‘refractive surprise’ na Cataract chirurgie en Prelex behandeling kunnen grofweg in 3 categorieën onderverdeeld worden:

  1. Fouten in de metingen;
  2. De uiteindelijke positie van de IOL in de kapselzak (effective lens positioning);
  3. De afwijking in dioptrieën ten opzichte van wat op de verpakking vermeld wordt.

In deze laatste categorie is bovendien een interessante wetenswaardigheid het vermelden waard:

Afwijkingen Tabel ISO, 1999 (ISO 11979-2)*

  • 0-15D -> +/- 0.3D
  • 15-25D -> +/- 0.4D
  • 25-30D -> +/- 0.5D
  • 30D+ -> +/-1D

Dit betekent dat een IOL met een sterkte van 26.51D of 27.49D in de praktijk in een doosje van 27D kan worden geplaatst.

Sommige fabrikanten kennen zelf een garantie toe van hun maximale afwijking. Het kan bijgevolg interessant zijn u bij de leverancier van uw IOL’s te informeren omtrent deze afwijking.

* Consulteer steeds de meest recente ISO Tabel.

One thought on “Refractive Surprises

Leave a Reply