LASIK versus Cornea: spanningsveld?

Foto van laboranten

Corneale dystrofie

Corneale dystrofieën van het type TGFBI -«Transforming Growth Factor Beta-Induced protein»- zijn pathologieën die, hoewel zeldzaam, dramatische en extreem complex te beheren bijwerkingen veroorzaken.

Toch bestaan er cases waarbij deze pathologie optrad nadat de patiënt een LASIK ingreep onderging. E.K. Kim en haar collega’s wijdden hier in 2002 een artikel aan in het vakblad Cornea, meerbepaald aan de corneale dystrofie van het type GCD2 (Granular Corneal Dystrophy Type 2).

Toch is het vandaag mogelijk om dergelijke pathologieën die na een PRK-, Keratoplastie- of cataractbehandeling kunnen voortvloeien te voorkomen en de patiënt met name te beschermen tegen postoperatieve complicaties, middels een genetische test met 100% betrouwbaarheid die in staat is verschillende types hoornvliesdystrofie vroegtijdig te detecteren.

Case Overzicht

Download overzicht

Deze presentatie -getiteld “Avellino corneal dystrophy test: clinical implication”- werd door Dr. Rosetta P. gemaakt ten behoeve van het SICSSO Congres (Italian Society of Stem Cells and Ocular Surface) dat van 23 t.e.m. 25 Juni 2016 in Caserta (Italië) plaats vond.

DNA Test | Voorkom post-operatieve complicaties

De Avellino DNA Test is de eerste genetische test die ontwikkeld werd met het oog op de veiligheid van patiënten die een LASIK ondergaan. Sinds haar oprichting in 2008 werden wereldwijd reeds meer dan 500.000 personen getest. Meer dan 500 onder hen vertoonden een genetische afwijking en werden behoed voor een ingreep. Op die manier werd bij 1 op 1.000 personen een post-operatieve complicatie voorkomen…

Lees meer

DNA Test in Clinical Practice

Leave a Reply