Een algoritme voor de pre-operatieve diagnose en behandeling van OSD

Trattler et al. schreven al dat meer dan 60% van de patiënten die een cataractoperatie ondergingen een asymptomatische vorm van droge ogen vertoonden. Slechts 50% van deze patiënten waren hier voorafgaand op geconsulteerd.1 Als het oogoppervlak niet in goede staat is, kunnen de metingen en berekeningen van de IOL, de topografie en de keratometrie significante afwijkingen genereren. Het niet diagnosticeren en behandelen van oculaire oppervlakteziekten kan leiden tot suboptimale chirurgische resultaten. 2,3

Om aan deze belangrijke behoefte te voldoen, heeft de ASCRS een project gelanceerd om een algoritme te creëren om het diagnostische proces te stroomlijnen, gericht op de preoperatieve cataract- en refractieve populatie. Deze nieuwe aanpak (een protocol met behulp van objectieve tests) werd gepubliceerd in de editie van mei 2019 van het Journal of Cataract and Refractive Surgery4. Door OSD (oculaire oppervlakteziekte) preoperatief te behandelen, kunnen postoperatieve resultaten en patiëntentevredenheid aanzienlijk verbeterd worden.

Pre-operatieve alarmsignalen: hyperosmolariteit en ontsteking

Een officiële OSD-beoordeling begint met de preoperatieve vragenlijst ASCRS SPEED II. Vervolgens kunnen objectieve osmolariteitstests en ontstekingswaardemetingen deze beoordelingen objectief detecteren en bevestigen.

Look, lift, pull & push

De volgende fase is het klinische onderzoek:

Bekijken van ogen, oogleden, wimpers en cornea-oppervlak.

Optillen van het bovenste ooglid

Rekken van de oogleden.

Manipuleren van de meiboomklieren om de kwaliteit en doorstroming van het meibum te beoordelen

Eenmaal geïdentificeerd, moet oculaire oppervlakteziekte geclassificeerd worden als visueel significant of niet. Daarbij kunnen geïntegreerde diagnoseplatformen BE |NL ) een goede hulp zijn.

De visueel relevante OSD is een “rode vlag” die de arts ertoe brengt om op eerst de problemen van droge ogen op te lossen voordat hij verdergaat met de operatie. Een complete behandelingsaanpak is de meest effectieve manier om de ziekte snel te stabiliseren.

En wat in de post-operatieve fase?

Cataractchirurgie en refractieve chirurgie verstoren de traanfilm. De mate van de verstoring hangt af van de uitgevoerde procedures, de kwaliteit van de pre-operatieve traanfilm, de therapietrouw van de patiënt aan voorgeschreven behandelingen voor droge ogen en de toepassing van postoperatieve oogdruppels.

Pre-operatief behandelen = beter resultaat

Kandidaten voor cataract- en / of refractieve chirurgie hebben een hoge incidentie van niet-gediagnosticeerde droge ogen te hebben. Door vóór de operatie rekening te houden met een disfunctionele traanfilm, zorgt u ervoor dat deze patiënten de best mogelijke resultaten behalen en de best mogelijke zorg ontvangen.

Bronnen

1. Trattler WB, Majmudar PA, Donnenfeld ED, McDonald MB, Stonecipher KG, Goldberg DF. The prospective health assessment of cataract patients’ ocular surface (PHACO) study: the effect of dry eye. Clin Ophthalmol. 2017;11:1423-1430.

2. Woodward MA, Randleman JB, Stulting RD. Dissatisfaction after multifocal intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg. 2009;35(6):992-9973.

3. Epitropoulos AT, Matossian C, Berdy GJ, et al. Effect of tear osmolarity on repeatability of keratometry for cataract surgery planning. J Cataract Refract Surg. 2015;41(8):1672-1677.

4. Starr, et al. An algorithm for the preoperative diagnosis and treatment of ocular surface disorders. J Cataract Refract Surg. 2019 May;45(5):669-684.

Leave a Reply