Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Hoe zien droge ogen er uit op een epitheliumscan?

Een verdikt epithelium…?

Een eerste studie1 geeft een verhoogde epitheliale dikte aan bij droge ogen. Twee groepen van 35 personen (controlegroep vs een groep met droge ogen-patiënten) werden topografisch in beeld gebracht en vergeleken). Daarbij werd significant verschil gemeten: bij de droge ogen-groep was het corneale epithelium dikker dan bij de controlegroep. Die verdikking kan worden toegeschreven aan het ontstekingsproces dat  gepaard gaat met het droge ogensyndroom³.

Een verhoogde epitheliumdikte kan bij vermoedelijke gevallen worden gebruikt als een objectieve klinische indicator van droge ogen. Het gebruiksgemak en de verbeterde voorspelbaarheid van epitheliale beeldvorming kan een significant klinisch voordeel zijn.

Of net dunner…?

Ook een dunner epithelium kan een indicator zijn. Bij een gelijkaardig onderzoeksopzet2 werden 100 personen met droge ogen-symptomen vergeleken met 35 “normale” proefpersonen. Bij deze 100 proefpersonen was het net omgekeerd: hun epitheliumdiktemeting was pertinent lager dan bij de controlegroep. Dit resultaat was nog meer uitgesproken in de zwaardere gevallen van droge ogen.

Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat de verdunning optreedt door uitdroging van het epithelium3. Dit drogere oogoppervlak zorgt er op zijn beurt voor dat de wrijving van het bovenste ooglid tijdens het knipperen minder ‘gesmeerd’ loopt, wat leidt tot irritatie.

Een bewezen nut

Globaal gesproken zijn twee tendenzen merkbaar op scans bij droge ogen-patienten:

  • Epitheliale dikte in droge ogen kan dikker of dunner zijn dan in normale ogen1,2
  • Variaties in epitheliale dikte zijn groter bij droge ogen dan in normale ogen

Een scan van de epitheliumdikte (die amper twee seconden duurt) geeft precies aan waar verdikkingen of verdunningen optreden op het hoornvliesepithelium. Op langere termijn kunnen ook verschillende metingen vergeleken worden, zodat de effectiviteit van een behandeling nauwkeurig opgevolgd kan worden.

Interessant, welke mogelijkheden zijn er?


  1. Kanellopoulos AJ, Asimellis G. In Vivo 3-Dimensional Corneal Epithelial Thickness Mapping as an Indicator of Dry Eye: Preliminary Clinical Assessment. Am J Ophthalmol. 2014 157(1): 63-68.
  2. Cui X, Hong J, Wang F, Deng SX, Yang Y, Zhu X, Wu D, Zhao Y, Xu J. Assessment of Corneal Epithelial Thickness in Dry Eye Patients. Optom Vis Sci. 2014 Dec;91(12):1446-54.
  3. Fabiani C, Barabino S, Rashid S, Dana MR. Corneal epithelial proliferation and thickness in a mouse model of dry eye. Exp Eye Res. 2009;89:166–71.

Leave a Reply