ICL WTW (White-to-white) metingen

Image of measurement tool

Welke methode gebruiken?

Intussen weet elke ICL chirurg dat de lengte van de EVO+ Visian ICL bepaald wordt op basis van 2 criteria, nl. WTW en ACD (endo). Vermits de gekozen lengte cruciaal blijkt voor de bepaling van een ideale vaulting behoeft het absolute belang van een accurate WTW meting geen verdere uitleg.

WTW kan gebeuren door middel van verschillende methoden:

  • Manueel via caliper (goedkoopste methode maar vrij subjectief)
  • Automatisch via diverse mogelijkheden inzake meetapparatuur (de meest courante: Orbscan (topografie), Lenstar 900 (optische biometer), IOL master (optische biometer), Pentacam HR (Scheimpflug topografie), AL-scan, Anterior Chamber OCT, Sirius, Gallilei G4)
  • VuPad (Ultrasound Biomicroscopy – UBM)

Het nomogram van de Staar Surgical OCOS software, de calculatietool waarmee u de EVO+ Visian ICL kunt berekenen, werd destijds gevalideerd op basis van de Orbscan alsook de manuele caliper meting. Dit zijn in theorie bijgevolg de in de berekeningssoftware in te voeren waarden.

Wat met de correlaties onderling?

Vermits ondertussen ook heel wat nieuwe meettoestellen- en technieken de markt vervoegd hebben en de hierboven vermeldde Orbscan en manuele caliper ietwat uit beeld verdwenen zijn, lijkt het ons interessant om ook eens de onderlinge correlatie tussen de meest courante apparatuur inzake WTW aan te geven*.

 

*Manuele caliper vs Orbscan: Manuele caliper meet gemiddeld 0.07 mm meer

*Nieuwe versies IOL master 500 en IOL master 700 ‘zouden’ iets dichter bij Orbscan liggen dan de oudere versie IOL Master (d.w.z. < 0.34 mm);

Er bestaan vele units (>40) in de markt. Echter zijn er niet genoeg vergelijkende studies om hiertoe objectieve cijfers neer te leggen. UBM is bovendien niet officieel gevalideerd door Staar Surgical. In België wordt deze apparatuur echter met succes gebruikt ter validatie van +/- 80% van alle EVO+ Visian ICL’s.

Tips & tricks

  • Het gebruik van een manuele caliper lijkt misschien wat achterhaald en is subjectiever maar kan steeds interessant zijn ter validatie van uw geautomatiseerde metingen (die niet altijd even accuraat zijn).
  • Controleer steeds of de WTW van beide ogen ongeveer gelijk loopt (maximum 0,2 mm verschil). Indien niet raden we u aan om de metingen te hernemen.
  • Gebruik consistent de zelfde meetapparatuur alsook uw eigen ervaring en vergelijkingen. Deze ervaring hierin zal u toelaten om de voor u geschikte methode efficiënt te kunnen toepassen.
  • Minimaliseer de foutmarge door extra validatie via de UBM technologie. Hoewel deze methode door Staar Surgical niet officieel gevalideerd werd, blijkt uit de ervaringen binnen Benelux een absolute reductie van mogelijke sizing problemen.

Opgelet
De UBM technologie betreft een ‘dynamische meting’ (in tegenstelling tot bovenstaande automatische ‘statische’ metingen) en vergt een zekere leercurve vooraleer dit onder de knie te hebben. Dankzij haar jarenlange expertise staat Simovision u hierin graag bij.

Leave a Reply