Droge ogen: symptomen of oorzaak behandelen?

Droge ogen: symptomen of oorzaak behandelen?

Meerdere oorzaken

Het droge ogen syndroom is een veel voorkomende pathologie die gemiddeld 14,5% van de bevolking treft, met uitschieters tot 30% in sommige populaties, met name dan bij ouderen. Verschillende oorzaken kunnen hiertoe onderscheiden worden:

 • omgevingsfactoren, zoals roken of airconditioning;
 • het nemen van bepaalde medicijnen.

De tekorten die aan de basis van deze pathologie liggen kunnen van mucine-, waterige of lipidische aard zijn.

Specifiek met betrekking tot een tekort van lipidische aard zijn het de Meiboom Klieren die onvoldoende lipiden -of lipiden van onvoldoende kwaliteit– produceren en afscheiden ter stabilisering van de traanfilm.

Meestal worden droge ogen in dit kader behandeld door het voorschrijven en toedienen van kunsttranen, net omdat de patiënt niet voldoende tranen produceert of omdat deze niet van afdoende kwaliteit zijn. In zulke gevallen wordt echter alleen een symptomatische aanpak gehanteerd en wordt de werkelijke oorzaak van het probleem niet behandeld.

DED van het Evaporatieve type

IPL Behandeling: oplossing voor evaporatief droge ogen

IPL -ook wel “Intense Regulated Pulsed Light” genoemd- is gericht op het stimuleren van de Meiboom Klieren, die de lipidenlaag afscheiden en neurotransmitters vrijmaken.

Deze neurotransmitters stimuleren op hun beurt de contractie en productie van de klieren. Aangetoond werd dat de technologie werkt voor de overgrote meerderheid van de patiënten (meerbepaald bij ongeveer 80%), hetgeen in verschillende onderzoeken aangetoond werd.1-6 De beste resultaten worden bovendien verkregen bij patiënten:

 • met een afwijking in de Meiboom Klieren en gewoonlijk resulterend in droge ogen;
 • met meibomitis (ontsteking van de Meiboom Klieren);
 • met blefaritis (ontsteking van de huid rond de oogleden).

In de praktijk

Tijdens een IPL behandeling volgt de patiënt 3 sessies:

 • Op dag 0
 • Op dag 15
 • Op dag 45
 • Op dag 75 (voor een eventuele nabehandeling).

Elke behandeling neemt niet langer dan enkele minuten in beslag.

 1. De arts of behandelaar brengt eerst een specifieke hydrogel aan die zorgt voor de overdracht van lichtpulsen naar het jukbeen en naar het onderste ooglid.
 2. Met behulp van een apparaat voert de arts vervolgens een reeks van vijf lichtflitsen uit op elk oog. De patiënt merkt hierbij slechts een heel klein warmtegevoel op. De flitsen zelf worden aangebracht op de binnenste canthus (het gedeelte bij de neus) en op de meer naar buiten gelegen zones. De vijfde flits tenslotte vindt plaats op het temporele niveau om op die manier de Meiboom Klieren van het bovenste ooglid te stimuleren.
 3. De procedure neemt weinig tijd in beslag en heeft geen impact op de visus, waardoor de patiënt onmiddellijk kan vertrekken en zelfs zonder zorgen met de wagen kan rijden. Patiënten ervaren doorgaans gevoelig verbeterde resultaten, al kan een onderhoudssessie elke 6 tot 12 maanden aanbevolen worden.
 4. Na elke sessie verschijnen de positieve effecten meestal zeer snel, met een sterkere aanwezigheid na de derde of zelfs de vierde sessie (optioneel).

Bestaan er vandaag reeds centra die deze behandeling uitvoeren?

In België kunnen momenteel een 10-tal centra onderscheiden worden die gebruik maken van de vooropgestelde behandeling.

Lees meer


 1. Jones L. & Al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. The ocular Surface. May 2017, vol 15: 575-628
 2. Graig JP. & Al. Prospective Trial of IPL for Treatment of Meibomian Gland Dysfunction – IOVS. March 2015; Vol 56; 3:1965-1970
 3. Evaluation of the Safety and Effectiveness of the Controlled Discharge Xenon Flash Lamp Device in the Treatment of MGD caused Dry Eye – July 2014 – October 2014: Third Hospital of Peking University
 4. Jiang X. & Al. Evaluation of the Safety and Effectiveness of Intense Pulsed Light in the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction. Journal of Ophtahlmology. Volume 2016, Article ID 1910694, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1910694
 5. Gargi K. Vora and Preeya K. Gupta. Intense pulsed light therapy for the treatment of evaporative dry eye disease. Curr Opin Ophthalmol. 2015, 26:314–318
 6. Serge DOAN, Iris VAN HOLLEBECKE, Damien GUINDOLET, Isabelle COCHEREAU, Eric GABISON. Fondation A de Rothschild and Hôpital Bichat, Paris, France  – Efficacy of Intense Regulated Pulsed Light Therapy in Meibomian Gland Dysfunction‐related Dre Eye in a French Cohort. Poster TFOS conference Juillet 2016.

2 thoughts on “Droge ogen: symptomen of oorzaak behandelen?

Leave a Reply