Droge Ogen NL

Plugs: oplossing voor dragers van contactlenzen?

In dit artikel wordt het verband aangetoond tussen het dragen van contactlenzen enerzijds en een toegenomen instabiliteit van de traanfilm anderzijds.

Zichtkwaliteit

Een recent onderzoek (2014) toonde aan dat het gebruik van meatusspijkers (plugs) tot een vermindering van “droge ogensymptomen en een toegenomen zichtkwaliteit kan leiden, dit na een periode van één maand bij patiënten ouder dan 50 jaar1.

Dr. Bloomenstein stelde ook buiten deze hierboven vermeldde leeftijdscategorie vast dat veel patiënten niet langer contactlenzen wensten te dragen, niet vanwege de opkomende presbyopie maar wel en met name door een verslechterde traanfilm.

Traanfilminstabiliteit

Aan de hand van een subjectieve vragenlijst met betrekking tot bepaalde symptomen (Speed, OSDI, …) en het meten van de osmolariteitswaarden kon bij deze patiënten een instabiele traanfilm en bijgevolg een asymptomatisch droog oog vastgesteld worden.

Met behulp van verschillende typen behandeling kon eveneens aangetoond worden dat het gebruik van plugs in dergelijke omstandigheden de kwaliteit van de visus positief beïnvloedt, hetgeen verduidelijkt wordt door onderstaande tabel:

Plugs: une solution pour les porteurs de lentilles de contact?

Source: Optometry Times – July 2014 – “Punctal occlusion may improve visual acuity for contact lens patients” Marc R. Bloomenstein, OD, FAAO

Lees meer

  1. Bloomenstein M. Punctal occlusion may improve visual acuity for contact lens patients – Optometry Times; Issue July 2014: 113689-90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s