Wordt elke Omega-3 op identieke wijze geabsorbeerd…?

Het Omega-3 effect

Vis op een bord

In de medische literatuur werd reeds aangetoond dat de inname van omega-3 vetzuren (eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) een gunstig effect veroorzaakt op hart- en vaatziekten, atherosclerose, cholesterol en bovendien een positief effect heeft op de gewrichten, de huid en het haar.

Wat de ogen betreft bieden Omega-3 vetzuren een positief effect op de pathologie van droge ogen (DED – Dry Eye Disease), op AMD en stimuleren ze een verbeterde functie van de Meiboom Klieren1 (lees meer over dit onderwerp).

Nochtans worden niet alle Omega-3’s op dezelfde manier geabsorbeerd.

Niet alle visoliën zijn de zelfde… De meeste leveranciers voegen namelijk alcohol toe om de olie te zuiveren en om alle giftige stoffen te verwijderen (kwik, bi fenyl, dioxines, …). Op die manier worden de oorspronkelijke triglyceriden omgevormd tot Ethyl Esther (Omega-3 ee vetzuren).

Uit een studie blijkt echter dat dergelijke Omega-3’s (ee) slechts tot 20% geabsorbeerd worden in het lichaam2. Deze lage absorptie zorgt -door de te lage concentraties in het bloed– bijgevolg niet voor een therapeutische werking.

Er bestaat dus Omega-3 en Omega-3…

banner_linkedIn_simovision_droge_ogen_omega-3_therapeutisch_effect

Naast de bovenvermelde vorm van Omega-3 bestaat echter nog een andere vorm. Deze vorm voorziet in een extra productiefase, waarbij de alcohol opnieuw verwijderd wordt.

Deze extra stap maakt het op die manier mogelijk de oorspronkelijke status van de Omega-3 te herstellen naar een triglyceride Omega-3 (rTG: opnieuw veresterde triglyceride). Deze extra fase, hoewel niet goedkoop, zorgt niet alleen voor een toegenomen absorptie en een biobeschikbaarheid van circa 70% maar bovenal voor een bijkomend therapeutisch effect en minder gastro-intestinale bijwerkingen3.

Diagnostisch en therapeutisch Platform

Het is net deze Omega-3 (rtG) die we binnenkort ter beschikking stellen als onderdeel van ons diagnostisch en therapeutisch Dry Eye Disease Platform.


  1. Donnenfeld E.D. You Are What You Eat. Cataract and Refractive Surgery Today. 2012; 5.
  2. Beckermann B, Beneke M, Seitz I. Comparative bioavailability of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid from triglycerides, free fatty acids and ethyl esters in volunteers [in German]. Arzneimittelforschung. 1990; 40(6):700-704.
  3. Lawson LD, Hughes BG. Human absorption of fish oil fatty acids as triacylglycerols, free acids, or ethyl esters. Biochem Biophys Res Commun. 1988; 152(1):328-335.

Leave a Reply