Demodex en MGD – het laatste nieuws?

Wat weten we?

Momenteel zijn er meer dan 100 soorten Demodex in de literatuur beschreven, maar slechts twee daarvan, Demodex folliculorum (Simon, 1842) en Demodex brevis (Akbulatova 1963), zijn menselijke parasieten die ook in Meiboomklieren van de oogleden leven.

Demodex-besmetting wordt geassocieerd met acne vulgaris, rosacea en seborroïsche dermatitis. D. folliculorum (Fig. 1) kan gemakkelijker worden geïsoleerd dan D. brevis (Fig. 2), omdat D. folliculorum in de follikels van de wimpers voorkomt, terwijl D. brevis dieper doordringt in de talgklier van de wimpers en de meiboomklier. D. folliculorum wordt dus vaker waargenomen bij posterieure blefaritis of keratoconjunctivitis. D. brevis komt dan weer vaker voor bij ziekten die verband houden met de talgklier of de meiboomklier, zoals chalazion².

demodex folliculorum brevis

Wat denken we erover?

Momenteel wordt aangenomen dat demodex voornamelijk mechanische dragers zijn van pathogene bacteriën, waaronder Staphylococcus en Streptococcus. Een hoge prevalentie van Demodex-mijten gaat gepaard met grotere aantallen bacteriën op het oogoppervlak1.

Mechanisch gezien blokkeren Demodex-mijten de wimperzakjes en veroorzaken directe schade, wat resulteert in epitheliale hyperplasie en reactieve hyperkeratinisatie. Ze veroorzaken ook een reactie via hun exoskelet.

Er is ook sprake van een mogelijke microbiële en symbiotische rol bij de besmetting met Demodex. Bovendien kunnen mijten ook Bacillus Oleronius herbergen en een ontstekingscascade veroorzaken door pro-inflammatoire eiwitten te produceren. De verhoogde incidentie van demodicose bij patiënten met diabetes, kwaadaardige rode bloedcellen, aids en UV-straling geeft aan dat de immuungecompromitteerde status ook een rol kan spelen bij de besmetting met Demodex.

We raden een volledige beoordeling van de immuunstatus van de patiënt aan en een zorgvuldige verkenning van de symptomen die verband houden met de besmetting met Demodex3.

In een andere studie die gezichtsdemodicose bevestigde, werd gevonden dat de milde / matige tot ernstige blefaritisgroepen boven de afkapwaarde lagen [≥ 5 mijten / cm] terwijl de controlegroep hieronder bleef (2 ± 1). Groepsvergelijkingen toonden dus aan dat een verhoogde ernst van Demodex-blefaritis geassocieerd was met hogere voorhoofdmijtdichtheden (p = 0,002) en een verhoogd aantal wimpermijten (p <0,001). De mate van erytheem in het gezicht was ook positief gecorreleerd met de dichtheid van voorhoofdmijten (rs = 0,31, p = 0,02). In vergelijking met de controles had de lichte / matige groep meer tranende ogen (X = 6,54, p = 0,02), lagere TMH (Tear Meniscus Heigh) (U = 100,5, p = 0,006) en had de ernstige groep meer jeuk langs de oogleden (X = 4,94, p = 0,04)4.

Ooglidhygiëne blijft zeker een punt van aandacht, aangezien een studie heeft aangetoond dat make-up die door verschillende mensen met korte tussenpozen (van enkele uren tot meerdere dagen) worden gebruikt, een bron van overdracht en besmetting van Demodex kunnen zijn.5.

Leave a Reply