Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

SOS: Droge ogen-syndroom

Droge ogen (Dry Eye Disease, DED) is een courante oogziekte die (leeftijdsafhankelijk) bij 5 tot 15% van de bevolking voorkomt. We brengen steeds meer tijd door voor een scherm (werk én vrije tijd) en bij kunstlicht, de invloed van luchtvervuiling, … Al deze factoren maken dat deze aandoening steeds frequenter en in zwaardere vormen optreedt.

Bovendien zijn droge ogen een complex fenomeen, waarbij veel oorzaken aan de basis kunnen liggen, elk met een eigen behandelingstraject. In de praktijk komt het er vaak op neer dat droge ogen behandeld worden door het toedienen van oogdruppels of kunsttranen, en dit ongeacht de oorzaak…

Therapeutische opties?

Recent verscheen de nieuwste versie van het rapport van TFOS DEWS II (Tear Film and Ocular Surface Society’s Dry Eye Workshop II). Dit rapport vat de therapeutische opties samen voor het  management en de behandeling van de pathologieën gelinkt aan droge ogen (DED). Dat alles gebaseerd op diepgaand literatuuronderzoek en wetenschappelijk bewijs.

In het geval van Meibomian Gland Disease (MGD of Meiboomklierdysfunctie) is een therapie door lichtimpulsen (IRPL) een mogelijke piste. Een recent gepubliceerd artikel herbevestigt de waarde van deze technologie.

Nieuw bewijs

Deze studie1, uitgevoerd aan de Queensland University of Technology (Australië), volgde 26 deelnemers die een tweeledige behandeling kregen, enerzijds met een lichtpulserend apparaat, anderzijds met een mechanisch (handmatig) “uitduwen” van de meiboomklieren, bij het begin van de studie (T0), en na 4, 8 en 12 weken.

Significante verbeteringen vonden plaats in week 8, meerbepaald inzake de expressie van de Meiboom-klier, de Meiboom-kwaliteit, de TBUT, de cornea-kleuring, de ooglidspoeling en de bulbaire en limbale roodheid.

In week 12 trad een significante verbetering op van de droge ogen symptomen, de TBUT en de corneale kleuring. Met betrekking tot OSDI-verbetering correleerde de score met verbeterde oculaire oppervlaktekleuring en de afscheiding van de Meiboomklier.

Conclusie

De IRPL-therapie, gecombineerd met de Meiboomklier expressie, resulteert in een merkbare verbetering bij droge ogen, zowel qua symptomatiek als klinische tekens. De kwaliteit van de traanfilm en afscheiding van de traanklieren verbetert, net als de ontsteking van het oogoppervlak.

De behandelingen hadden bovendien een cumulatief en continu effect, tot zeker zes weken na de laatste behandelingssessie.

Meer lezen over de IRPL-oplossing

1. Clin Exp Optom. 2018 Jan;101(1):23-33. doi: 10.1111/cxo.12541. Epub 2017 Jun 6.

One thought on “Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

Leave a Reply