Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Pre-operatief in kaart

theme visual ETM

Epithelial Thickness Mapping (ETM, of epitheeldiktemeting) helpt bij de diagnose van keratoconus in een vroeg stadium. Iets wat in principe ook kan met ‘klassieke’ topografie en pachymetrie, maar de specifieke informatie over de dikteverdeling van het epithelium kan een heel ander beeld en een andere behandeling betekenen.

Het epithelium compenseert bijvoorbeeld onregelmatigheden van het stroma. Het hoornvlies lijkt anterieur normaal, maar de onderliggende onregelmatigheden ontsnappen aan de aandacht. Met ETM als bijkomende informatie is dat risico een pak kleiner, waardoor het makkelijker is om de keratoconus-diagnose tijdig te stellen en daarbij het onderscheid te maken met andere (niet-ectatische of non-progressieve) aandoeningen, zoals “contact lens warping”.

Waarop letten bij keratoconus?

Een normaal epitheel is ±50µm dik en iets dunner superior dan inferior.1 Met de leeftijd verdunt de epitheelcellaag geleidelijk2.

This slideshow requires JavaScript.

Bij patiënten met keratoconus is de gemiddelde dikte van het epithelium over de gemeten diameter dunner3. Verder is er ook meer asymmetrie in de dikteverdeling dan in een normaal oog3. Hoe meer uitgesproken deze asymmetrie, hoe verder gevorderd de keratoconus4. De meting van het epitheel en het stroma leert ook of de patiënt in aanmerking komt voor een epi-off corneale cross-linking.

Breed toepasbaar

Beeldvorming van het corneale epithelium is een belangrijke tool in het arsenaal van de moderne refractieve chirurg en zal zelfs nog meer aan belang winnen. ETM is nu al een eenvoudig en objectief hulpmiddel om biomechanische instabiliteit in het hoornvlies vast te stellen, maar evengoed voor een hele reeks aandoeningen in het anterieure segment zoals droge ogen, Meiboomklierdysfunctie of vertraagde wondheling van het epithelium.

Lees meer


  1. Kanellopoulos A, Asimellis G. In Vivo Three-Dimensional Corneal Epithelium Imaging in Normal Eyes by Anterior-Segment Optical Coherence Tomography: A Clinical Reference Study. 2013 Nov;32(11):1493-8.
  2. Yang Y, Hong J, Deng SX, Xu J. Age-related changes in human corneal epithelial thickness measured with anterior segment optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Jul 22;55(8):5032-8.
  3. Data on file.
  4. Kanellopoulos A, Asimellis G. OCT corneal epithelial topographic asymmetry as a sensitive diagnostic tool for early and advancing keratoconus. Clin Ophthalmol. 2014 Nov 18;8:2277-87

One thought on “Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Leave a Reply