Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

Droge ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende iatrogene interventies, waaronder lokale of systemische medicatie, het dragen van contactlenzen, chirurgische en niet-chirurgische procedures. Erkend als belangrijke oorzaken van droge ogen (DED), werden deze iatrogene factoren behandeld in de 2007-editie van de Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) ¹ (www.tearfilm.org) en herbekeken in de editie 2017. Continue reading Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

mapping epithelium hoornvlies

Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Bij diverse oogaandoeningen is een diktemeting van het corneaal epithelium een sluitend hulpmiddel. Denk daarbij aan corneale ectasie of keratoconus, maar ook een veelzijdig en moeilijk te definiëren fenomeen als droge ogen. Een epitheliumdikte geeft uiteindelijk een uniek profiel en is een nuttig instrument (samen met andere parameters) om het droge ogensyndroom ondubbelzinnig vast te stellen en te blijven monitoren. Recent onderzoek bevestigt dat deze technologie een plaats verdient in elke moderne oogartsenpraktijk. Continue reading Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

irpl therapie voor droge ogen

Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

Er bestaat al enige tijd een behandeling voor evaporatieve droge ogen op basis van de IRPL-technologie (Intense Regulated Pulsed Light). Deze technologie werkt rechtstreeks in op de Meiboomklieren (dewelke de traanfilm afscheiden) door neurotransmitters vrij te maken. Een nieuwe studie bevestigt nogmaals de doeltreffendheid van deze technologie. Continue reading Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

theme visual ETM

Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Een diktemeting van het corneaal epithelium kan definitief uitsluitsel bieden bij keratoconus. De nieuwste generatie tomografische toestellen werkt erg precies en maakt perfect het onderscheid tussen het epithelium en het stroma van het oog. Elk dikteprofiel is uniek, en dus een nuttig hulpmiddel om tijdig keratoconus vast te stellen of uit te sluiten. Zowel pre- als postoperatief bewijst deze technologie nu al zijn dienst. Continue reading Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen