Eén diagnostisch platform voor traanfilmanalyse

Het belang van niet-invasief onderzoek naar droge ogen Het droge ogensyndroom wordt gedefinieerd als een “multifactoriële ziekte van het oogoppervlak“, gekenmerkt door een verlies van homeostase van de traanfilm, vergezeld van oculaire symptomen, waarbij instabiliteit en hyperosmolariteit van de traanfilm, … Continue reading Eén diagnostisch platform voor traanfilmanalyse

Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

Droge ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende iatrogene interventies, waaronder lokale of systemische medicatie, het dragen van contactlenzen, chirurgische en niet-chirurgische procedures. Erkend als belangrijke oorzaken van droge ogen (DED), werden deze iatrogene factoren behandeld in de 2007-editie van de Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) ¹ (www.tearfilm.org) en herbekeken in de editie 2017. Continue reading Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

MGD & Meibografie, een stand van zaken.

Zeventien deskundigen op het gebied van aandoeningen van het oogoppervlak (ocular surface disease of OSD) ontmoetten elkaar onlangs op een speciale samenkomst om de meest recente evoluties over meibografie en Meiboomklierdisfunctie te bespreken. Ze benadrukken de rol van meibografie als een diagnostisch hulpmiddel, en hoe die diagnostische bevindingen te integreren in behandelingsparadigma’s in de klinische praktijk. Continue reading MGD & Meibografie, een stand van zaken.

oeil clair close-up

Droge ogen, medicamenteuze of operatieve oorsprong…?

In 2007 werd het DEWS-rapport gepubliceerd, een geheel aan richtlijnen rond oogoppervlakaandoeningen, zoals droge ogen. In 2017 werd dit rapport na 10 jaar hernomen. Daarbij werd onder andere de focus gelegd op de iatrogene oorsprong (veroorzaakt door medische handelingen) van het droge ogensyndroom. Continue reading Droge ogen, medicamenteuze of operatieve oorsprong…?

mapping epithelium hoornvlies

Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Bij diverse oogaandoeningen is een diktemeting van het corneaal epithelium een sluitend hulpmiddel. Denk daarbij aan corneale ectasie of keratoconus, maar ook een veelzijdig en moeilijk te definiëren fenomeen als droge ogen. Een epitheliumdikte geeft uiteindelijk een uniek profiel en is een nuttig instrument (samen met andere parameters) om het droge ogensyndroom ondubbelzinnig vast te stellen en te blijven monitoren. Recent onderzoek bevestigt dat deze technologie een plaats verdient in elke moderne oogartsenpraktijk. Continue reading Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

irpl therapie voor droge ogen

Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

Er bestaat al enige tijd een behandeling voor evaporatieve droge ogen op basis van de IRPL-technologie (Intense Regulated Pulsed Light). Deze technologie werkt rechtstreeks in op de Meiboomklieren (dewelke de traanfilm afscheiden) door neurotransmitters vrij te maken. Een nieuwe studie bevestigt nogmaals de doeltreffendheid van deze technologie. Continue reading Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie