mapping epithelium hoornvlies

Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

Bij diverse oogaandoeningen is een diktemeting van het corneaal epithelium een sluitend hulpmiddel. Denk daarbij aan corneale ectasie of keratoconus, maar ook een veelzijdig en moeilijk te definiëren fenomeen als droge ogen. Een epitheliumdikte geeft uiteindelijk een uniek profiel en is een nuttig instrument (samen met andere parameters) om het droge ogensyndroom ondubbelzinnig vast te stellen en te blijven monitoren. Recent onderzoek bevestigt dat deze technologie een plaats verdient in elke moderne oogartsenpraktijk. Continue reading Epithelial Mapping: een nieuwe manier om de cornea te evalueren

theme visual ETM

Le ‘mapping’ de l’épithélium cornéen facilite le diagnostic du kératocône

Une mesure de l’épaisseur de l’épithélium cornéen peut apporter une réponse définitive au kératocône. La dernière génération d’appareils tomographiques fonctionne très précisément et fait parfaitement la distinction entre l’épithélium et le stroma de l’œil. Chaque profil d’épaisseur est unique et constitue donc un outil utile pour détecter ou exclure un kératocône en temps opportun. Avant et après l’opération, cette technologie montre déjà son utilité. Continue reading Le ‘mapping’ de l’épithélium cornéen facilite le diagnostic du kératocône

theme visual ETM

Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen

Een diktemeting van het corneaal epithelium kan definitief uitsluitsel bieden bij keratoconus. De nieuwste generatie tomografische toestellen werkt erg precies en maakt perfect het onderscheid tussen het epithelium en het stroma van het oog. Elk dikteprofiel is uniek, en dus een nuttig hulpmiddel om tijdig keratoconus vast te stellen of uit te sluiten. Zowel pre- als postoperatief bewijst deze technologie nu al zijn dienst. Continue reading Epithelial mapping helpt keratoconus vroegtijdig vaststellen