MGD & Meibografie, een stand van zaken.

Zeventien deskundigen op het gebied van aandoeningen van het oogoppervlak (ocular surface disease of OSD) ontmoetten elkaar onlangs op een speciale samenkomst om de meest recente evoluties over meibografie en Meiboomklierdisfunctie te bespreken. Ze benadrukken de rol van meibografie als een diagnostisch hulpmiddel, en hoe die diagnostische bevindingen te integreren in behandelingsparadigma’s in de klinische praktijk. Continue reading MGD & Meibografie, een stand van zaken.

irpl therapie voor droge ogen

Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie

Er bestaat al enige tijd een behandeling voor evaporatieve droge ogen op basis van de IRPL-technologie (Intense Regulated Pulsed Light). Deze technologie werkt rechtstreeks in op de Meiboomklieren (dewelke de traanfilm afscheiden) door neurotransmitters vrij te maken. Een nieuwe studie bevestigt nogmaals de doeltreffendheid van deze technologie. Continue reading Droge ogen: nieuwe studie bevestigt effect IRPL-technologie