Droge ogen monitoren, voor een beter chirurgisch resultaat

Droge ogen (Dry Eye Disease of DED) is een aparte klinische aandoening, die wordt gekenmerkt door een reeks klinische tekenen en symptomen. Volgens TFOS DEWS II vat de volgende definitie ons huidige begrip van DED samen: Droge ogen-syndroom is een multifactoriële aandoening van het oogoppervlak, gekenmerkt door verlies van traanfilmhomeostase en oculaire symptomen, waarbij de […]

read more >

Surveiller la sécheresse oculaire peut améliorer le résultat chirurgical

La sécheresse oculaire (DED) représente une entité clinique distincte caractérisée par un ensemble de signes et symptômes cliniques. Selon la TFOS DEWS II, la définition suivante cerne notre compréhension actuelle de la DED: La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle de la surface oculaire caractérisée par une perte d’homéostase du film lacrymal et accompagnée de […]

read more >

Droge ogen als gevolg van refractieve chirurgie

Droge ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende iatrogene interventies, waaronder lokale of systemische medicatie, het dragen van contactlenzen, chirurgische en niet-chirurgische procedures. Erkend als belangrijke oorzaken van droge ogen (DED), werden deze iatrogene factoren behandeld in de 2007-editie van de Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) ¹ (www.tearfilm.org) en herbekeken in de editie 2017.

read more >

Les yeux secs induits par la chirurgie réfractive

La sécheresse oculaire peut être causée par diverses interventions iatrogènes, en ce compris les médicaments topiques ou systémiques, l’utilisation de lentilles de contact, les procédures chirurgicales et non chirurgicales. Reconnus comme causes importantes de la sécheresse oculaire (DED), ces facteurs iatrogènes ont été abordés dans l’édition 2007 de la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS)¹ (www.tearfilm.org) et revisités dans l’édition de 2017.

read more >